FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
16.03.2022 Tarihli özel durum açıklamamızda;
Bağlı Ortaklığımız Isparta Elektrik Üretim A.Ş nin,  Isparta İli,  Çukurköy mevkiinde bulunan EÜ/909-2/715 Lisans numaralı Hidroelektrik santralinin mevcut potansiyelini artıracak adımlar değerlendirilmiş ve yıllık yaklaşık 11.000.000 KWh olan elektrik üretim ortalamasının, lisansına derç edilen yıllık üretim kapasitesi olan 16.350.000 KWh seviyesine mevsimsel yağış koşullarından etkilenmeden  çıkarılması için;  08.03.2020 Tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak tanımlanan Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi ( Hibrit Santral )'ne ilişkin yönetmelik kapsamında mevcut HES tesisimiz ile aynı bağlantı noktasına sahip Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda çalışma, görüşme ve anlaşmalar yapabilmek için Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nejat Recai DURSUN ‘ a yetki verilerek  KAP ‘ dan duyurulmuştur.
Şirket Yönetim Kurulumuzun 24.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin enerji sektöründe büyüme ve gelişme stratejileri doğrultusunda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ‘ nin 01.09.2022 tarih 11160 nolu kurul kararıyla  hibrit santrallere dönüştürülecek lisanslı elektrik üretim santrallerine sağlanacak ek kapasiteler için uygulanan %15 kısıtının kaldırılması  da dikkate alınarak, hibrit santral kapsamında Çukurçay HES projesine ilave yapılacak Güneş Enerjisi Santrali projesinin her aşamasının (arsa/arazi geliştirme, izin, projelendirme, tedarik ve kurulum dahil )  Isparta Elektrik Üretim A.Ş.  tarafından yapılmasına ve  EPC faaliyetlerine başlanmasına karar vermiştir.
Bu karar çerçevesinde; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. resmi kurumlar nezdinde gerekli arazi izni ve diğer izinlerin alınması için çalışmalara başlanacaktır.   
Hibrit Santral kapsamında yaklaşık 3,5 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yapımı öngörülmekte olup net kapasite izin, proje ve fayda / maliyet analizleri sonrası netleşecektir. Bu Yönetim Kurulu kararı ile, Isparta Elektrik Üretim A.Ş., grubumuzun büyüme ve gelişme stratejisi çerçevesinde  EPC faaliyetleri yapmak üzere ilk adımı atmıştır. Yenilenebilir Enerji  alanında ileride  oluşabilecek fırsatlar da ayrıca  değerlendirilecek  olup şirket menfaatleri doğrultusunda EPC faaliyetleri devam edecektir. Kamupyuna saygılarımızla duyururuz.

Kredi Hesaplama