FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/11/2022
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir iş ilişkisi olduğu için faaliyetlere etkisi net olarak öngörülememekle birlikte olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu 25.11.2022 tarihinde İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin (İKOM) marka hakkına sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın   çeşitli versiyonlarının Şirketimiz tarafından üretilmesi ve/veya ürettirilmesi için Yazılım ve Donanıma ilişkin gerekli izinlerin ve Lisans Hakkının verilmesine ilişkin   Sözleşmenin kabul edilerek imzalanmasına   karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde İKOM ile Şirketimiz arasında 25.11.2022 tarihinde "LİSANS, ÜRETİM İZNİ VE SATIM SÖZLŞEMESİ" imzalanmıştır.

    

Söz konusu sözleşme kapsamında Şirketimiz, sipariş verilen ürünlere ilişkin olarak; İKOM tarafından sunulacak olan "Teknik Şartname"ye   uygun şekilde gerekli malzemeleri temin ederek kendi tesislerinde/üçüncü şahıslara ait tesislerde dizgi/üretim işlemlerini gerçekleştirecek/gerçekleştirilmesini sağlayacak, gerekli ürün testlerini tamamlayacak/tamamlatacak ve hazırlanan ürünleri İKOM'a teslim edebileceği gibi,   pazarlayabilecek, distribütörlüğünü yapabilecek, satabilecek ve/veya üçüncü kişilerin   kullanımına açabilecektir.

Kredi Hesaplama