FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[OZSUB]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın Paydaşlarımız;

Özsu Balık Üretim A.Ş. ("Özsu Balık/Şirket") paylarının halka arzı 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir. 

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Özsu Balık paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 7,69 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 153.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 410.200 adet emir ile satışa sunulan adedin 5,05 katına denk gelen 101.066.845 pay karşılığı toplam 777.204.038,05 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 399.300 adet yatırımcıdan gelen 97.034.013 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. 

Bu kapsamda, Özsu Balık halka arzı 399.300 yatırımcı ile 2022 yılında en geniş yatırımcı kitlesine ulaşılan halka arz olmuştur.

Dağıtım sonuçları ekteki tabloda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama