FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimizin 25.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

1. Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2224 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporu"nun revize edilmesine,

2. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekli Raporun kabulüne ve fon kullanım yerlerinin söz konusu Rapora uygun olarak belirlenmesine,

3. Raporun Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verilmiştir.

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin revize Rapor ekte yer almaktadır.

Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama