FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/11/2022
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yeni iş ilişkisinin faaliyetlere olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu 28.11.2022 tarihinde; İkom Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile 25.11.2022 tarihinde   imzalamış olduğu "LİSANS ,ÜRETİM İZNİ VE SATIM SÖZLEŞMESİ" çerçevesinde   Şirketimizin  talep edeceği zamanlarda ve miktarda   Şirketimizin  üretme ve ürettirme iznine sahip olduğu "İkom sMOD-M" isimli cihazın çeşitli  versiyonlarının Şirketimiz  tarafından   sunulacak olan "Teknik Şartname"ye uygun olarak     Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmesine   ilişkin olarak hazırlanan   sözleşmenin kabul   edilerek imzalanmasına     karar vermiştir. Söz konusu karar çerçevesinde Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş ile  Şirketimiz arasında 28.11.2022 tarihinde "CİHAZ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ"  imzalanmıştır.


 

Kredi Hesaplama