FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
28.11.2022
Genel Kurul Tarihi
27.12.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.12.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
4 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , " Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Makim Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Makim Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 3
Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Emir ÇETİNKAYA bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Volkan ÖZTÜRK bağımsızlık beyan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Makim Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
Makim Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Makim Üst Düzey....Ücret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
Makim Olaganüstu Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/11/2022 tarih ve 028 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27/12/2022 tarihi saat 14:00'da, Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama