FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin kendi paylarının satımı ile ilgili olarak,  
28.11.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,83 – 14,97 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı 0 TL alış işlemi ve/veya 701.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.11.2022 tarihi itibariyle %15,86 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2022
0
701.000
701.000
90.135.833,98
89.434.833,98
% 15,99
% 15,99
% 15,86
% 15,86

Kredi Hesaplama