FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarlarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
23.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
47.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017
875.543,589
875.543,589
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017
Nâma
A Grubu, ATAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATAY00035
0
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1
22.874.456,411
22.874.456,411
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1
Hamiline
B Grubu, ATAGY(RÜÇHAN), TRRATAY00043
37.131
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
23.750.000
23.750.000,000
100,00000
37.131,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Kullanılmayan rüçhan hakkı olması durumunda, kullanılmayan rüçhan haklarının alımı konusunda Ata Holding A.Ş.'nin taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
14.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
28.11.2022
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
18.03.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
16.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
15.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 47.500.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 14.11.2022-28.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile yeni pay alma haklarını kullandırılma süreci tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 37.131 TL olup, kalan paylar, 30/11/2022 - 01 12.2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.atagyo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.nin www.atayatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tasarru Sahiplerine Satis Duyurusu.pdf
EK: 2
MKK-Kalan Paylar.pdf

Kredi Hesaplama