FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim %57,65 oranında iştiraki bulunduğu, 23.610.100 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli, yer hizmetleri yardımcı taksi hizmetleri faaliyetleri ile iştigal eden KSU Aviation Private Limited'in ("KSU") Hindistan'daki büyüme planları çerçevesinde öngördüğü yatırımların gerçekleştirmesi ve artan faaliyetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu 45.500.320 Hint Rupisi (yaklaşık 557.000 ABD doları) tutarındaki öz kaynağın Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına; bu çerçevede, Şirketimizce toplam 30.676.000 Hint rupisi (yaklaşık 375.000 ABD doları) ödenmesine  ve Şirketimizin sahip olduğu ortaklık payının %58,70'e yükseltilmesine, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Kredi Hesaplama