FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından 60.000.000 TL ödenmiş sermayeli Cosmer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık hale gelmesi ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne sunulması için gerekli başvuruda bulunulduğu hususu 31 Mayıs 2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamamız ile duyurulmuştur.

  

Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesinin bağlı ortaklığımızı muhatap 29.11.2022 tarihli yazısı ile anılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış olduğu hususu Şirketimize iletilmiştir.

  

Bu doğrultuda Cosmer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı işlemine başlanıp başlanmayacağı, 30.06.2023 tarihli mali tabloları çıktıktan sonra değerlendirilecek olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

  

 

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kredi Hesaplama