FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DOHOL, FROTO, KLNMA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
DOHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1111986  TL Teorik Fiyat: 7,729 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

FROTO.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,7 TL Teorik Fiyat: 437,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KLNMA.E %25 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 14,44 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kredi Hesaplama