FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01.12.2021 tarihinde %100 hisselerini devir aldığımız bağlı ortaklığımız MPX İletişim ve Servis Limited Şirketi'nin unvanı Arena Connect İletişim ve Servis Limited Şirketi olarak tadil ve tescil edilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.

  

   

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama