FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuz'un 30.11.2022 tarihli toplantısında;

1.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Sunflower Solar Güneş Enerjisi Sistemleri Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Sunflower Solar Güneş Enerjisi Sistemleri Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 1.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama