FİNANS

Özet Bilgi
Yurt Dışında Yeşil ve/veya Sürdürülebilir Tahvil, Bono ve Borçlanma Aracı İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, 28.11.2022 tarihli kararı ile, Banka Genel Müdürlüğü'nü, 500 milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, bir veya birden fazla tertipte, yurtdışında, ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip borçlanma araçları da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yeşil ve/veya sürdürülebilir tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi, ihraçla ilgili tüm anlaşmalar, dokümanlar ve diğer bilgi ve belgelerin tanzimi, düzenlenmesi, imzalanması ve tadili, yurt içinde ve dışında bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında yetkili kılmıştır.

Kredi Hesaplama