FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin sermayelerinde %100 oranında pay sahibi olduğu, bağlı ortaklıklarımız (i) Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (ii) Kare2 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iii) Kare3 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş, (iv) Kare4 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş ve (v) Kare5 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş,'nin yönetim kurulları tarafından söz konusu şirketlerin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 nci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 156 ncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir olmak suretiyle Kare1 Güneş Enerjisi Üretim ve Ticaret A.Ş. şirketi bünyesinde birleştirilmesine ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik kararlar alınmıştır. Sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Kredi Hesaplama