FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 4'ÜNCÜ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
13/10/2022
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/10/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/11/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
En avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
7.748.499 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
7.748.499 TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,79% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

13.10.2022 tarihinde düzenlenen "T.C. Milli Savunma Bakanlığı 4'üncü Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü 6 Kalem (6 Kısım) Batarya Bloğu Alımı" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 01.12.2022 tarihinde 7.748.499,00 TL bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama