FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02/12/2022 tarih ve  E-18454353-100.06-13027 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk."

Konulu yazısı gereği:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu bulunmamakta ve olağan üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama