FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları içinde Şirketimize ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatımız ile ilgili, maden sahamızda arama ruhsat sürecinin devamı olarak planlanan işletme ruhsatı için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)  E-maden platformuna yaptığımız başvurumuza istinaden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 14.12.2022 tarih ve E-48909307-100.00.00.00-2022497338 sayılı yazısı ile söz konusu başvurumuzun uygun bulunduğu tebliğ edilmiştir. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce İşletme ruhsatına uygunluk verilmesi, arama sürecinin tamamlandığı ve işletmeye geçileceği anlamına gelmemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

      

"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir." 

Kredi Hesaplama