FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KLNMA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 500.000.000 TL (%25 oranında) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 500.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 20.141,526 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SEDAT YAR
14.795
% 73,46
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SEFAYİR İNCE
2.065
% 10,25
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
METİN KAYAR
1.141
% 5,67
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
HALİL GÖRMEZ
1.100
% 5,46
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

Kredi Hesaplama