FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.12.2022
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
55.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
125.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.12.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kayıtlı sermaye tavanı için öngörülen 5 yıllık geçerlilik süresinin 31.12.2022 tarihinde sona erecek olması nedeniyle mevcut 55.000.000.- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 125.000.000.- Türk Lirası olarak belirlenmesinin genel kurula önerilmesine,

Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması nedeniyle Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Tadil taslağı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Şirketin Sermayesi 6. Madde Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama