FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 06 Mayıs 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak Şirketimizin de soruşturması kapsamında olduğu açıklanmış ve 06 Aralık 2022 tarihindeki sözlü savunma toplantısına Şirketimiz de savunmasını yapmak üzere iştirak etmişti. 

Şirketimize iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu'nun Dosya N 2021-2-012 sayılı 19.12.2022 tarihli kararında;

Rekabet Kurulunun 15.12.2022 tarihli toplantısında; Kurul'un 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor'a ve Ek Görüş'e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

  • Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve  Ticaret AŞ tarafından kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler  arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun  sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede  perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi  rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık edilmesi suretiyle  perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli  niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un  ihlal edildiğine ilişkin yeterli bulguya ulaşılamadığına, ilgili teşebbüs  hakkında bu nedenle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,
  • Ayrıca, Kent Gıda Maddeleri  Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, perakende seviyesinde faaliyet gösteren  teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını  belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine;

Bu çerçevede Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, İkinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirinin takdiren %0,9 oranında olmak üzere Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 8.775.984,66-TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir.