FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
05.08.2021
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
11.08.2021
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Ahmet PAŞAOĞLU
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
Bedelsiz
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bedelsiz
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Isparta 3. Asliye Hukuk Mahkemesi / 2021/219 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
22.12.2022
oda_Decision|
Alınan Karar
Ortaklığımız lehine, Davanın Reddine Karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu Tarafından Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan 12.07.2021 Tarihli Genel Kurulumuzun Ahmet Paşaoğlunun Yönetim Kurulu Üyeliğinden Alınmasına ilişkin Maddesinin İptali İstemi İle İlgili dava, mahkeme tarafından istinaf yolu açık olmak üzere, ortaklık lehine reddetmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,


Kredi Hesaplama