FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San.ve Tic.A.Ş. hakkındaki müsadere kararı Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 2021/1375 E., 2022/3727 K. Sayılı ilamı ile kesinleşmiş olup TCK 54/1 maddesi uyarınca Şirketin, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının saklı tutulması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlğı adına tek ortaklı olarak tescil edildiği hususu 22.12.2022 tarih ve 10731 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Komuoyuna saygı ile duyurulur. 

Kredi Hesaplama