FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019-10.10.2019-16.09.2020-09.12.2020-07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022-21.06.2022-05.10.2022-06.10.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
02.10.2015
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 2009/01012 tescil no'lu Seyitler Fastplast markası kaynaklı olarak karşı tarafın açtığı asıl davada marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini istemi, davacı olduğumuz birleşen davada ise markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davasıdır.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
1-A. Mistzal Spolkajawna Medica (Asıl Dava Davacısı) 2-Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Birleşen Dava Davalısı)
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
*
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2020/4 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
Asıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar verilmişti
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası reddedilmiş; asıl dosya davacısınca açılan marka hükümsüzlüğü davası ise kabul edilmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markamız ise hükümsüz kılınarak marka sicilinden terkin edilmiştir. Konu marka ile halihazırda üretim yapılmadığından, marka hükümsüzlük davasının ortaklık faaliyetlerine etkisi olmayacaktır. Konu ile ilgili tazminat davası İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı dosyasında devam etmekte olup açıklamaları KAP'da yapılmıştır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile  tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık  Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz  kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar  Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı  markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası ve şirketimiz  aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde  2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica  Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve  sicilden terkini konulu dava İzmir Fikri ve Sınai Haklar  Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada  birleştirilmiş ve yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan  birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının  şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise  reddetmişti.

Yargıtay'ın,  İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını  bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere ilk derece  mahkemesine gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davada  2020/47 K., 09.12.2020 T. Sayılı karar ile; "asıl dosya  kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına  tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının  hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya  kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya  kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar  verilmişti. Konu dosyada karar şirketimiz tarafından temyiz edilmişti.

Şirketimizin temyiz istemi reddedilmiş ve ilk derece mahkemesi kararı onanmış olup, onama ilamı üzerine şirketimizce karar düzeltme kanun yoluna başvurulsa da karar düzeltme istemimiz de reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir.

Bu kapsamda, şirketimizin açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası reddedilmiş; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markamız ise hükümsüz kılınarak marka sicilinden terkin edilmiştir. 

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,