FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ApplicationForMarketChangeAbstract|
Pazar Geçiş Başvurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/12/2022
oda_CurrentMarketOrPlatformWhereCompanysCapitalMarketInstrumentsTraded|
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
oda_MarketOrPlatformWhereCompanyAppliedToTrade|
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
oda_ApplicationDate|
Başvuru Tarihi
26/12/2022
oda_ApplicationResult|
Başvuru Sonucu
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuzun 26.12.2022 tarihli toplantısında;

Şirketimiz paylarının bir üst pazar olan Alt Pazarda işlem görmesine yönelik gerekli şartların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Yakın İzleme Pazarından bir üst pazar olan Alt Pazara geçmek için gerekli başvuru işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından bugün itibariyle üst pazara geçiş için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama