FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019-10.10.2019-16.09.2020-09.12.2020-07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022-21.06.2022-05.10.2022-06.10.2022-23.12.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
21.12.2022
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.12.2022
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 2009/01012 tescil no?lu Seyitler Fastplast markasının kötüniyetli tescili ve haksız rekabet nedeniyle belirsiz alacak davası olarak 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi zararların tazmini istemidir.
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
20.000 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2022/332 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
Duruşma Günü Verilmemiştir
oda_Decision|
Alınan Karar
Dosyada dava dilekçesi tarafımıza tebliğ edilmiş olup, davaya cevap verilecektir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Duruşma Günü Verilmemiştir
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
*
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Huzurdaki dosya, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi?nin 2018/140 E. sayılı dosyasına ek olarak, 09.05.2018 ? 21.12.2022 tarihleri arasında mahrum kalınan kar iddiası olan 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi zarar istemi ile açılmıştır. Davacının atıf yaptığı İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi?nin 2018/140 E. sayılı dosyasında tazminat konusunda bilirkişi raporuna itirazlar değerlendirilmemiş olup, davanın kabulü halinde ortaya çıkan tazminat tutarına göre finansal tablolara etkisi olacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı dosyasındaki taleplere ek olarak, 09.05.2018 – 21.12.2022 tarihleri arasında mahrum kalınan kazanç iddiası (maddi zarar) ve manevi zarar istemli olarak Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/332 E. sayılı dosyasında tazminat davası açılmıştır. Konu davada duruşma günü verilmemiş olup, davaya şirketimizce cevap verilecektir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama