FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
BALAT, LIDFA, PETKM, UMPAS, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
BALAT
1
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MİTHAT YURT
28.596,000
LIDFA
2
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
E
ZÖHRE DEMİREL
108.907,500
PETKM
3
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
E
YUSUF NADİ SARIKUZU
6.758,391
UMPAS
4
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
RAMAZAN KİL
16.450,000
UMPAS
5
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
SEYİT ÖMER DURMUŞ
7.210,000
UMPAS
6
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
YAŞAR KASIM
10.710,000
ZOREN
7
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E
ZORLU HOLDİNG A.Ş.
9.647.726,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama