FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek
1.000.000,00
1.000.000,00
TRY
100,00
Bağlı Ortaklık
Şişli Enerji A.Ş.
Elektrik Enerjisi Üretimi (GES)
8.806.690,00
8.806.690,00
TRY
100,00
Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ortaköy Enerji A.Ş.
Elektrik Enerjisi Üretimi (GES)
8.806.690,00
8.806.690,00
TRY
100,00
Dolaylı Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama