FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süre uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.01.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine,

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli tadil metninin kabulüne,

3. Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

4. Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas sözleşme tadil metni.pdf