FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SaleNotificationForInvestorsAbstract|
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 22.313.510,660 TL olan sermayesinin kayıtlı sermaye sisteminde 22.313.510,660 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 44.627.021,320 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 22.12.2022 -05.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

  

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 136.445,195 TL'dir Söz konusu paylar 12.01.2023 ve 13.01.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.


Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.birlikmensucat.com.tr) ve Yatırım Finansman Mensul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden de (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.


Kredi Hesaplama