FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin Yurtdışı iş deneyimine ve cirosuna olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin daha önce de küçük tutarlı hizmet verdiği Almanya'da yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi ile Şirketimiz arasında, Almanya'nın Hamburg şehrinde otobüs ile taşımacılık hizmeti vermemiz için yeni bir iş sözleşmesi kapsamlı, tarafların niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzalanmıştır.

Söz konusu iş,  2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren 25 adet otobüsle 2 yıl süreli hizmet verilmesi şeklinde olup, sözleşme büyüklüğü yaklaşık 12.000.000.-Euro'dur. Yeni işimizin Şirketimizin Avrupa standartlarında hizmet deneyimine ve gelecekte artabilecek hizmet ihracatı faaliyetine olumlu etki sağlaması beklenmektedir.

İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde ,yeni işimiz ve gelecekte artabilecek hizmet ihracatı faaliyetimizin yurtdışında yürütüleceği Almanya'da yeni bir şirket kuruluşu kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi için Şirketimizin Mali İşler Koordinatörü Rana Kodak yetkilendirilmiştir.

Sözleşme ve yeni şirket kuruluşu konusunda gelişme oldukça   Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Kredi Hesaplama