FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi, 7454 nolu parsel, C Blok, 22 adet konut
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
06.01.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yer alan Elexia Levent projesine ait  22 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1328 nolu  değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 28.525.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 11.410.000,-TL olarak takdir edilmiştir.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama