FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez Mahallesi, 6087 Ada 13 nolu Parselde yer alan 10 adet bağımsız bölüm
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
06.01.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul  İli, Kağıthane İlçesinde yer alan Elexia Levent Projesinde şirket aktifinde yer alan 10 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1398 nolu  değerleme raporunda söz konusu taşınmazların değeri 31.870.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama