FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BRMEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin 12-13 Ocak 2023 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 136.445,195 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı 12.01.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  

 

  

Şirket bünyesinde Muhasebe Uzmanı ve Yatırımcı İlişkileri Birimi üyesi olarak görev alan Kazım Tural Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 136.445,195 TL nominal değerli payların %5'inin altında olmak üzere 0,195 TL nominal değerli pay alım işlemi gerçekleştirmiştir.

  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HALİL GÖRMEZ
10.000
% 7,33
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
SEDAT YAR
66.222
% 48,53
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
SUAT TOSUN
60.000
% 43,97
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABNA

Kredi Hesaplama