FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 258 ada, 1 nolu parsel
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
06.01.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sakarya İli, Arifiye İlçesinde yer alan Innovia Arifiye  Projesine ait 180 adet bağımsız bölüme ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2022 tarih 2022/1322 nolu  değerleme raporunda şirketimizin aktifinde yer alan 180 adet taşınmaza denk gelen değer 137.694.000 TL olarak takdir edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır.Söz konusu değerlemeye tabi olan taşınmazın değeri bir önceki yılda 72.260.000,-TL olarak takdir edilmiştir.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama