FİNANS

Özet Bilgi
Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
22.313.510,66
Ulaşılacak Sermaye (TL)
44.627.021,32
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4
22.313.510,66
22.313.510,660
100,00000
1,00
BRMEN, TRABRMEN91B4
Hamiline
BRMEN(RÜÇHAN), TRRBRMN00027
136.445,195
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
22.313.510,66
22.313.510,660
100,00000
136.445,195
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
22.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
05.01.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
29.06.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
26.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
23.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.313.510,66 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 50.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 22.313.510,66 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 44.627.021,32 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 22.12.2022 – 05.01.2023 tarihleri arasında kullanılmıştır.

Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 136.445,195 TL olup, bu paylar 12.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 2,20 TL'den satılmıştır. Küsurat tutarı olan 0,195 nominal değerli pay karşılığı 0,43 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 136.445,195 nominal değerli payların tamamı 300.533,89 TL'ye satılmış olup sermaye artırımı 12.01.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.'


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İZAHNAME - ONAY.pdf
EK: 2
Kullanılmayan Paylar.pdf

Kredi Hesaplama