FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/06/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 12.01.2023 tarihli celsesinde;

1-Katılan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş vekili Av. Mahmut Küçük ile Katılan Halk Finansal Kiralama A.Ş vekili Av. Tuğba Çevik'in mazeretinin kabulü ile duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,

2-Sanık müdafiilerine esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

3-Katılan Leasing şirketlerinden davaya konu edilen jeneratörlerin 6361 sayılı yasanın 24/4 maddesi kapsamında sigorta poliçesi düzenlenip düzenlenmediği, var ise bir örneğinin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

4-Davaya konu Leasing sözleşmesi kapsamında teslim edilen jeneratörlerin teslimine ilişkin, bu tutanaklarda imzası bulunan Leasing firmalarına ait personel bulunmadığı imzaların kırcı depo sorumlusu ve teslim eden sevkiyat sorumlusuna ait olduğu anlaşılmakla bu husus da daha önceki ara kararın aynen geçerliliğine,

Bu nedenle duruşmanın 02/05/2023 günü saat 10:20 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kredi Hesaplama