FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından;

  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerinde halka açık ortaklıkların "sürdürülebilirliği" sağlamak ve somut adımlar atmalarını temin etmek amacıyla 02 Ekim 2020 tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik uyarınca, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yönetim kurulları bu alanlarda öncelik verdiği konuları belirleyerek politikalarını oluşturmak suretiyle, politikaların yürütülmesinden sorumlu komiteleri oluşturabileceklerdir.

  

Bu gelişmeler değerlendirilerek; Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulama planları oluşturarak yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına, Ek'li Sürdürülebilirlik  Komitesi görev ve çalışma esaslarının kabulüne,

  

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na  Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Serra Ekin ŞEKERCİ‘nin  getirilmesine, 
 

  

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Kredi Hesaplama