FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KAREL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 202.942.765,175 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %101,47138 oranında artırılarak 402.942.765,175 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.12.2022 – 10.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 200.112 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 16.01.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

13.01.2023 – 16.01.2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 200.112 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
EYÜP SERDAR ERÇELİK
15.780.000
% 7,88
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY
20.000.000
% 9,99
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU
156.378.000
% 78,14
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

Kredi Hesaplama