FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %140 oranında, 350.000.000-TL artırılarak 600.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2023 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız. 

Kredi Hesaplama