FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulunun 18.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı kararı ile Şirketimizin, 500.000 ABD Doları toplam sermayesi içerisinde 495.000 ABD tutarında payına sahip olduğu Endonezya'da kurulu bağlı ortaklığı PT Ulusoy Electric Industry ve yine 500.000 ABD Doları toplam sermayesi içerisinde 495.000 ABD tutarında payına sahip olduğu Endonezya'da kurulu bağlı ortaklığı PT Ulusoy Electric Indonesia şirketlerinin faaliyetlerine, müşteri taleplerindeki önemli azalış ve uzun dönemde olumsuz piyasa beklentileri sebepleriyle, son verilerek kapatılmalarına karar verilmiştir. Kapatma ve tasfiye için gerekli işlemler şirketlerin tabi olduğu Endonezya hukuku uyarınca yürütülecek ve tamamlanacaktır. Mevcut olması halinde tasfiye payı olarak elde edilecek tutar işletme sermayesi olarak kullanılacaktır. Ayrıca, yukarıda belirtilen bağlı ortaklıkların duran varlıkları ile kendilerine daha önce teslim edilmiş ancak kullanılmamış envanterin değerlemeleri ve Endonezya kanunlarının müsaade ettiği ölçüde alınmaları ve/veya kayıtlardan silinmeleri için çalışma başlatılacaktır. Süreçle ilgili önemli gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. 

Kredi Hesaplama