FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.024.800.000
Mevcut Sermaye (TL)
341.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
683.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
BERA, TREKMBH00014
341.600.000
341.600.000,000
100,00000
BERA, TREKMBH00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
341.600.000
341.600.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
341.600.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.10.2022
SPK Başvuru Tarihi
24.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 341.600.000 TL'den %100 oranında artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 341.600.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışını ilişkin pay ihracı SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 19 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama