FİNANS

Özet Bilgi
Sürdürülebilir Kira Sertifikası Çerçeve Belgesi'nin ve buna ilişkin İkinci Taraf Görüş Raporu'nun Kabulü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
KLVKS
Yetkili Organ Karar Tarihi
31.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
23.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararı ile Şirketimizin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yapılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'ne ("Rehber") uygun, farklı tür ve vadelerde; bir veya birden fazla defada; 500.000.000TL (BeşYüzMilyonTürkLirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikasının, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya 23.11.2022 tarihinde yapılan kira sertifikası ihraç başvurumuz kapsamında Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 16.01.2023 tarihinde SPK'ya iletilen yazı ekinde bulunan, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından Rehber'e ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Ocak 2023 tarihli Sürdürülebilir Kira Sertifikası Çerçevesi'nin ("Çerçeve Belgesi") ve Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan 2 Ocak 2023 tarihli İkinci Taraf Görüşü Raporu'nun kabulüne karar verilmiştir. İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama