FİNANS

Özet Bilgi
Çerçeve Belgenin Kabulüne Dair Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
BIOEN
Yetkili Organ Karar Tarihi
04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
23.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada; yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 500.000.000-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikalarının ihraç edilmesine ilişkin olarak alınan Şirketimizin 04.11.2022 tarih ve 2022/9-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı müteakiben SPK'ya 23.11.2022 tarihinde yapılan kira sertifikası ihraç başvurusu kapsamında 16.01.2023 tarihinde SPK'ya iletilen yazı ekinde bulunan, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından Rehber'e ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Ocak 2023 tarihli Sürdürülebilir Kira Sertifikası Çerçevesi'nin ("Çerçeve Belgesi") ve Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan 2 Ocak 2023 tarihli İkinci Taraf Görüşü Raporu'nun kabulüne karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama