FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz pay sahiplerinden;

1- Sayın Osama Yahya O Felali, Şirketimiz sermayesinin %34,33'üne denk gelen 8.925.000 TL nominal adet B grubu ve 1.375.000 TL nominal adet A grubu olmak üzere toplam 10.300.000 TL nominal değerli paylarınının;

- 528.000 TL nominal değerli A Grubu ve 4.462.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 4.990.000 TL nominal adet pay Alaeddin Şengüler'e

- 847.000 TL nominal değerli A Grubu ve 4.463.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 5.310.000 TL nominal adet pay Gülşah Yiğidoğlu'na

2- Sayın Arwa Saleh M Mangoush, Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu paylardan 153.000 TL nominal adet A Grubu ve 537.000 TL nominal adet B Grubu payları olmak üzere toplam 690.000 TL nominal adet pay Gülşah Yiğidoğlu'na 

satışını Borsa dışında gerçekleştirdiklerini Şirketimize Tebliğ etmişlerdir.

Bu kapsamda konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği gereği açıklamaları ek'te yeralmaktadır.

              

 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)