FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.024.800.000
Mevcut Sermaye (TL)
341.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
683.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
BERA, TREKMBH00014
341.600.000
341.600.000,000
100,00000
BERA, TREKMBH00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
341.600.000
341.600.000,000
100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
23.01.2023
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
341.600.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.10.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
19.01.2023
SPK Başvuru Tarihi
24.10.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
19.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
25.01.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
24.01.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 2022/38 sayılı kararı kapsamında; 1.024.800.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, İç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 341.600.000 TL artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2023 tarihinde onaylanmış olup, 2023/3 sayılı bültende yayınlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.01.2023' tür.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Bera Holding A.Ş. İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Bera Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama