FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BERA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
  

Şirketimiz İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Fetrek Çayı Mevkii, 250/1, 251/2, 251/3 ve 252/1 Ada/Parsel, 928754,05 m2 mevkiinde yapılması planlanan Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun olarak hazırlandığı belirtilerek projeye ilişkin ÇED Sürecinin başladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuru ile bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama