FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.01.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
09.01.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
23.01.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6 no'lu maddelerinde değişiklikler içeren tadil metninin 4 nolu maddesinde değişiklik gerçekleştirilerek, esas sözleşme tadil metninin güncellenmiş şekliyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Esas Sözleşme tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 23.01.2023 tarih E-29833736-110.03.03-32158 sayılı yazısı ile alınmış olup, süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Esas Sözleşme tadil metni.pdf

Kredi Hesaplama