FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2023 tarihinde yapılan toplantısında; SPK'nın III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35. Maddesi" gereğince 2023 yılı için; mevcut durumda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmetinin  Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'den alınmasına, Portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin ise Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'den veya  Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama