FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 6 Aralık 2019 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ("Anadolu Efes") ve Özgörkey Holding A.Ş. ("Özgörkey Holding") tarafından AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Anadolu Etap Tarım") hisselerinin alımına ilişkin 4 Aralık 2019 tarihinde bir hisse alım sözleşmesi imzalanmış olduğu ve devir sonrası Şirket'in yönetim yapısının ve hissedarlar arasındaki anlaşmaların herhangi bir hissedarın Şirket'i tek başına kontrol etmesine imkan vermediği belirtilmişti.

Anadolu Efes ve Özgörkey Holding arasındaki söz konusu anlaşmalar uyarınca, Özgörkey Holding'e, Anadolu Etap Tarım üzerinde belirli yönetimsel haklar, yönetime katılma ve pay sahipliği hakları tanınmış olup, işbu özel durum açıklaması tarihi itibarıyla, söz konusu hakların bir bölümü sona ermiştir. Bunun sonucu olarak, Anadolu Efes, Şirket'i tek başına kontrol edebilir hale gelecektir.

Söz konusu kontrol değişikliği Rekabet Kurulu değerlendirmesine tabi olup, bu hususta gerekli başvurular yapılmıştır. Rekabet Kurulu'nun değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar Anadolu Etap Tarım, mevcut haliyle, Anadolu Efes ve Özgörkey Holding ortak kontrolünde yönetilmeye devam edilecektir.

Kredi Hesaplama